Diensten

Bouwfysische berekeningen en rapportages voor de aanvraag van een omgevingsvergunning:

  • Energieprestatie (EPC en BENG)
  • Milieuprestatie (MPG)
  • Stikstofberekeningen (AERIUS)
  • Daglicht
  • Ventilatie
  • Lineaire thermische verliezen (koudebrug berekeningen)
  • Binnenoppervlakte-temperatuur berekeningen (f-waarde)
  • Geluidwering en nagalmtijd